This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpwelcometo

Board Game Arenasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Päämäärä

Arkkitehtinä rakennat kolmeen eri katuun taloyhtiöitä taloja ryhmittämällä, yrittäen saada ensimmäisenä kolme asemakaavaa valmiiksi.

Pelin kulku

Pelaajat valitsevat ensin numeron ja toiminnon ja sitten kirjoittavat numeron yhteen kadun taloista. Sitten he voivat suorittaa toiminnon, jonka he valitsivat.

Tärkeää! Talot kadulla seuraavat nousevaa numerojärjestystä. Voit kirjoittaa numeron minne tahansa, mutta et voi pienemmän numeron isomman jälkeen.

Jos et syystä tai toisesta pysty kirjoittamaan numeroa, et voi käyttää toimintoa ja rakennuslupasi hylätään - saat merkinnän hylkäyssarakkeeseen. Jos joku pelaajista saa kolme hylkäystä, peli päättyy siihen kierrokseen.

Asemakaavat

Asemakaavat toimivat yhtenä pelin päämäärinä. Pelaajien on rakennettava asemakaava-korttien näyttämät taloyhtiöt. Kun saat tietyn kaavan määrittelemän määrän ja koon taloyhtiöitä valmiiksi, saat mahdollisuuden pisteyttää kyseisen asemakaavan. Asemakaavan ensimmäisenä samalla kierroksella valmiiksi saaneet saavat kortin pistemääristä isomman verran pisteitä. Kortti käännetään ympäri. Myöhemmät pelaajat saavat sitten pienemmän määrän pisteitä kun saavat kyseisen kaavan valmiiksi.

Asemakaavaan käytettyjen taloyhtiöiden ylle piirretään viiva merkitsemään, ettei niitä voi käyttää uudestaan tai pilkkoa.

Pelin ensimmäisen valmistuneen asemakaavan toteuttanut voi sekoittaa kaikki kortit uusiksi pinoiksi.

Peli päättyy, kun joku pelaajista on saanut kolme asemakaavaa valmiiksi.

Toiminnot

Maanmittaaja

Pelaaja voi rakentaa aidan kahden talon välille. Aidat rajaavat taloyhtiöitä, joista pelaaja saa pisteitä. Valmis taloyhtiö koostuu kahden aidan väliin rakennetuista taloista. Huomaa, että katujen kummassakin päissä on jo aita. Et voi asettaa aitaa taloyhtiöön, joka on merkitty jo käyttöön asemakaavassa.

Kiinteistönvälittäjä

Pelaaja voi nostaa valmistuneiden taloyhtiöiden arvoja täyttämällä ylimmän vapaan ruudun haluamastaan taloyhtiösarakkeesta.

Maisemoija

Pelaaja voi rakentaa puistoa täyttämällä vasemmanpuoleisen vapaan puistoruudun kyseiseltä kadulta, johon kirjoitti numeron. Puiston arvo on pienin näkyvä numero.

Uima-allasvalmistaja

Pelaaja voi rakentaa uima-altaan taloon, johon on suunniteltu uima-allas. Uima-altaan rakentaminen yliviivaa uima-allassarakkeen pienimmän numeron.

Vuokratyöläinen

Pelaaja voi muuttaa valitsemaansa numeroaan enintään kahdella, mahdollistaen 0- tai jopa 17-numeroisen talon. Nousevaa numerojärjestystä pitää silti noudattaa. Vuokratyöläisen palkkaaminen täyttää yhden ruudun vuokratyöläissarakkeesta; jos pelin lopussa sinulla on eniten vuokratyöläisiä merkitty, saat 7 pistettä, seuraavana 4 ja kolmantena 1. Tasatilanteessa kaikki tasoissa olevat saavat saman verran.

Bis

Pelaaja saa kirjata saman numeron uudelleen samalle kadulle. Talo pitää kirjoittaa samannumeroisen talon viereen ja sen pitää kuulua samaan taloyhtiöön koko pelin aikana. Bis-taloja voi olla useampia peräkkäin. Pisteytyslehtiöstä täytetään pienin numero bis-sarakkeesta. Menetät pienimmän näkyvän numeron verran pisteitä pelin lopussa.

Pelin loppu

Peli päättyy kolmella eri tavalla:

  • Joku pelaajista saa kolmannen hylätyn rakennusluvan
  • Joku pelaajista on täyttänyt kaikkien kolmen asemakaavan ehdot
  • Joku pelaajista on rakentanut kaikkien katujensa kaikki talot

Käydään lopullinen pisteytys. Jos on tasapeli, ratkaistaan se 1 talon yhtiöiden, 2 talon yhtiöiden jne. määrällä.

Muunnelmat

Yksinpeli

Voit pelata yksinpeliversiota luomalla manuaalisesti uuden pöydän, valitsemalla harjoitustilan ja asettamalla pelaajamääräksi yhden.

Pelin kierroksen aikana on nyt valittavissa vain kolme korttia, joista valitset yhden numerona ja toisen toimintona. Jos nostat solo-kortin, käännetään vielä kesken olevat asemakaava-kortit ympäri. Muuten peli toimii kuin normaalisti.

Kolmen päättymisehdon lisäksi peli päättyy nostopakan ehtymiseen.

Vaativa pelimuoto

Peliin tulee mukaan vaativampia asemakaavoja.

Pelaajat voivat vuoronsa aikana rakentaa yhden kahdesta liikenneympyrästään. Liikenneympyrä jakaa kadun kahtia, eli numerojärjestys alkaa taas liikenneympyrästä. Huomaa, että yksi liikenneympyrä maksaa 3 pistettä, kaksi 8 pistettä.

Laajennukset

Jäätelöauto

Kaduilla on nyt merkitty jäätelötötteröin tontteja, johon voi myydä jäätelöä. Kun täytät yhden kadun tonteista, pyyhi yli kaikki ympyröimättömät tötteröt jäätelöauton tulosuunnasta täytettävään tonttiin. Jos kyseisessä tontissa on tötterö, ympyröi se. Muut pelaajat pyyhkivät saman tontin tötterön omista lehtiöistään. Kolmannella kadulla voit valita jäätelöauton tulosuunnan.

Pelin lopussa ympyröidyt jäätelötötteröt ovat yhden pisteen arvoisia.

Jouluvalot

Koristele tontit jouluvaloilla kirjoittamalla peräkkäisiä numeroita tontteihin. (esim. 5-6-7) Bis-numerot luetaan peräkkäisiksi.

Pelin lopussa kolmen kadun pisimmät jouluvaloketjut pisteytetään.